AVÍS LEGAL 

1) Informació general
En compliment d’el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:
Responsable legal de la web www.sgred.com: SG XARXA PROGRAMARI I SERVEIS S.L (d’ara endavant SG Xarxa)
Domicili de Contacte: Carrer Balmes, 8 4t7a 08291 Ripollet (Barcelona)
E-mail de Contacte: info@sgred.com
Tlf. de Contacte: 935 750 750
Dades Fiscals: C.I.F. B65184665

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE)

2) Termes i Condicions Generals d’Ús

a) Objecte

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant “Condicions”) és
regular l’accés i la utilització de la Web.
SG Xarxa es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la
presentació i configuració de la Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin
estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment SG Xarxa pugui
interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en la Web
o l’accés a aquests.

b) L’Usuari

L’accés, la navegació i/o ús de la Web confereix la condició d’Usuari, per
la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació per la Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti la Web.
La Web de SG Xarxa proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari
assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte de la Web, de conformitat amb
el que es disposa en la lletra d) de les presents Condicions.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta, no així els productes o serveis oferts a través d’aquesta.
L’accés a la majoria de continguts d’aquesta web és lliure, no sent necessari el registre previ. No obstant això, per a accedir als productes o serveis oferts a través de la mateixa es requerirà el registre obligatori de l’usuari, no podent accedir a aquests productes o serveis sense aquesta condició.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.
Es prohibeix l’accés i el registre de dades personals per part de menors d’edat. En
cas d’accés i registre es presumirà que s’han realitzat amb autorització expressa dels pares tutors o representants legals, sense perjudici que SG Xarxa realitzi les verificacions que cregui procedents.

c) Accés i navegació en la Web: exclusió de garanties i responsabilitat

SG Xarxa no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la Web, ni dels Continguts o
Serveis. SG Xarxa farà tot el possible pel bon funcionament de la Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta Web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través
d’aquesta Web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i
maquinari) de l’Usuari. En cap cas, SG Xarxa serà responsable per les pèrdues, danys o
perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús de la Web,
incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els
provocats per la introducció de virus.
SG Xarxa tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per
un ús inadequat d’aquesta Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les
caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

d) Ús de la pàgina web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/2003, del 18
de desembre, qualificada de protecció de dades personals i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre
públic.
En aquest sentit, és responsable de la utilització de la web i de la resta de serveis online i de l’ús
adequat dels continguts i dels serveis als quals pot accedir. A títol enunciatiu i no limitatiu, el material que l’Usuari trobarà en la web no el podrà utilitzar per a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia
al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
– Provocar danys en els sistemes físics i informàtics SG Xarxa. o dels seus proveïdors de serveis.
– Intentar accedir a comptes d’altres usuaris o manipular les identitats de tercers.

Així mateix, l’Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis
que la pàgina web posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la
moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents
condicions generals.
Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa
propietària de la Web pugui sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment
de qualsevol de les obligacions derivades del mal ús de la Web.

3) Propietat intel·lectual i industrial

SG Xarxa es reserva els drets de propietat intel·lectual de la Web quant a aquells
elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i uns altres; l’arquitectura de
navegació; els codis font de les pàgines web, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador
(d’ara endavant “Programari”), base de dades, tecnologia, know-how, marques, signes
distintius i logos.
Respecte a les cites de webs, enllaços, productes i/o serveis de tercers, SG Xarxa reconeix a favor
dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no
implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc recolzo patrocini o recomanació.
L’Usuari reconeix i accepta que, en la Web, els drets, es troben protegits per la
legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial, drets d’explotació
del valor comercial i publicitari de la imatge i altres drets anàlegs.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels
drets de propietat intel·lectual o industrial de SG Xarxa, donarà lloc a les responsabilitats
legalment establerts.

4) Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. SGXarxa i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, SG Xarxa i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.

Dirección

Calle Balmes 8, 4º 7ª
Edificio Balmes, 08291 Ripollet - Barcelona

Google maps

info@sgred.com

 Linkedin   

Clientes

Acceso Usuarios

 

© SG RED 2024

Asociados a:

Utilizamos cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

 

ACEPTAR
Aviso de cookies