• clientes1

Nuestros Clientes

Entre els nostres clients es troben, des de centrals de producció elèctrica a centres hospitalaris, passant per empreses pertanyents a sectors com la indústria del paper, indústria farmacèutica, indústria alimentària, fundicions de metall, hidrocarburs o automoció, per posar alguns exemples.

La seva grandària oscil·la entre la petita o mitja empresa i la gran multinacional, i pertanyen als sectors públic i privat.

Tal heterogeneïtat indica la versatilitat de les nostres solucions, tenint tots els nostres clients una característica en comú... el seu elevat nivell d'exigència.

No es proporcionen referències concretes a través d'aquest mitjà.

 

Testimonis